دکتر مهرنوش دارینی

متولد ۱۳۵۸ متاهل

دکتری مشاوره

کارشناس ارشد مشاوره

کارشناس روانشناسی بالینی

دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۷۶۶

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

عضو انجمن مشاوره ایران

عضو انجمن روان شناسی ایران

عضو انستیتو روانکاوی تهران

مسئول مرکز مشاوره مجتمع خیریه بهزیستی وحدت

سابقه فعاليت نوشتاري و پژوهشی:

– Article in ISI: Investigating the Theoretical Significance of Research on Expertise, Mental Imagery and Attention in Athletes. (2011). International Journal of Academic Research. ISSN: 2075-4124. www.ijar.lit.az

– Determining the effectiveness of reality therapy on reducing depression amongst mothers with children afflicted with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. (2011). 3th international congress on ADHD from child to adult. Berlin, Germany.

– Determining the effectiveness of living skills on reduction of morbid symptoms amongst students contracted Attention Deficit Hyperactivity Disorder. (2011). 3th international congress on ADHD, from child to adult. Berlin, Germany.

– مقایسه خصیصه های روان شناختی نوجوانان با تغذیه شیر مادر و شیر خشک. کنگره ملی سلامت مادر و کودک و شیر مادر. تهران (۱۳۸۹).

– بررسي اثر بخشي آموزش تلقيح استرس (SIT) بر كاهش افسردگی كاركنان بهزيستي شهر تهران سال ۱۳۸۶ (پايان نامه كارشناسي ارشد).

The study of group Gestalt therapy on reduction of depression for mothers of ADHD children. 1st International congress child & adolescence psychology, 421. Iran (2011).

– The study of social skills training (SST) on reduction of anxiety amongst school boys who are afflicted with Attention Deficit Hyperactive Disorder. 1st International congress child & adolescence psychology, p 420. Iran (2011).

– A comparison in addicted and non addicted male students’ response to Rorschach test. 1st International congress child & adolescence psychology, p 378. Iran (2011).

– A comparison between intelligence quotients of breast fed verses bottle fed students. 1st International congress child & adolescence psychology, Iran.p.164. Iran (2011).

– کتاب نظريه ها و روش هاي مشاوره گروهي جرالد كوري (تالیف و ترجمه). (۱۳۸۷). انتشارات شبنم دانش. چاپ دوم.

– کتاب برنامه تحقيقاتي مربوط به DSM-V (اختلالات شخصیت و اختلالات ارتباطی) انجمن روانپزشکی امریکا. (۱۳۸۸). (مترجم). انتشارات ابریشمی فر.

– کتاب بازبینی روابط همسران. نوشته دیوید اولسون و همکاران. انتشارات دانژه. (۱۳۹۰). (مترجم).

– کتاب کنترل خشم در کودکان و نوجوانان- (۱۳۹۱)- انتشارات آوای دانش (تالیف و ترجمه).

– بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش تعارضات زناشویی، زنان شهر تهران. کنفرانس ملی بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه آزاداسلامي واحد قوچان. سخنرانی و درج در مجموعه مقالات (۱۳۹۰) .

– بررسی اثر بخشی آموزش ایمن سازی در برابر فشار روانی بر کاهش استرس زنان نابارور. اولین همایش ملی مشاوره. سخنرانی و درج در مجموعه مقالات. اصفهان (۱۳۸۹).

– بررسی اثر بخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای (T.A) بر کاهش تعارضات زناشویی. ویژه نامه علمی پژوهشی روان شناسی معاصر. تهران. (۱۳۸۹).

– بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر افزایش رضایت جنسی زنان. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت آموزشی. (۱۳۹۱).

– اثربخشی روش آموزش ایمن سازی در مقابل استرس (SIT) بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی زنان شاغل، مجله علمی پژوهشی مطالعات بالینی، (۱۳۹۱).

– بررسی اثر بخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای (T.A) بر کاهش تعارضات زناشویی. ویژه نامه علمی پژوهشی روان شناسی معاصر. تهران. (۱۳۸۹).

– بررسی تاثیر ترسیم نقاشی بر استرس پسران عقب مانده ذهنی خفیف، سومین کنگره ملی هنردرمانی در ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۹۰).

– بررسی ویژگیهای روانشناختی کودکان مبتلا به سرطان با استفاده از ترسیم نقاشی. سومین کنگره ملی هنردرمانی در ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۹۰).

سوابق فعالیت مشاوره و درمان:

مشاور مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی دکتر نورانی پور (از ۱۳۸۸)

مشاور و درمانگر و مسئول مرکز مشاوره خیریه بهزیستی وحدت (از ۱۳۸۶ تا کنون)

مشاور و درمانگر مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی ( از مهر ۱۳۸۸ تا دیماه)

مشاور در مطب شخصی (از ۱۳۸۸ تا کنون).

سوابق فعالیت رسانه ای:

– کارشناس روانشناسی برنامه زنده سلام تهران- شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران ( از اردیبهشت ۱۳۹۱- ادامه دارد)

– کارشناس روانشناسی برنامه زنده طلوع- شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران (از بهمن ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۱)

– کارشناس میهمان برنامه عصر زندگی- شبکه برون مرزی جام جم ۱

– میهمان برنامه زنده نصف المجتمع- شبکه الکوثر، ۱۳۹۱

– کارشناس روانشناسی برنامه های رادیو سلامت- برنامه زنده سایبان آرامش، برنامه زنده صبح و زندگی- برنامه تولیدی خانه ما، ۱۳۹۱ تا کنون (ادامه دارد).

– میهمان برنامه زنده پنجمین شنبه- رادیو تهران، ۱۳۹۱٫

– میهمان برنامه زنده جمعه به رنگ انار- رادیو سلامت، ۱۳۹۱٫

– میهمان تلفنی برنامه اردیبهشت، شبکه ۴ سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱٫

– میهمان تلفنی برنامه شب آسمان- شبکه قرآن جمهوری اسلامی ایران- ۱۳۹۰٫

– مصاحبه کارشناسی متعدد با روزنامه جام جم

– مصاحبه کارشناسی با روزنامه خورشید

– مصاحبه های کارشناسی متعدد با مجله زندگی ایده آل

وب سایت دکتر مهرنوش دارینی

فهرست