دکتر افسانه صحت

فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

برد تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۷۴

دکتری پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۷۰

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

عضو انجمن علمی روانپزشکی اطفال و نوجوانان

گذراندن دوره فرزند پروری از دانشگاه استرالیا

گذراندن دوره روش شناسی تحقیق از دانشگاه Yale آمریکا

سوابق شغلی، علمی و پژوهشی:

همکاری با مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه پزشکی مبتنی بر شواهد و ارائه طرحهایی برای بهبود مهارتهای زندگی در سطح اجتماع

همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

همکاری با موسسه علوم شناختی (NGO)

همکاری با بنیاد جانبازان، موسسات خیریه (محک، کمیته امداد امام خمینی، خانه سبز دختران فراری، کودکان بی سرپرست و کودکان زلزله زده بم به همراه Unicef.

همکاری با مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان روزبه)

روانپزشک معتمد سازمان ملی جوانان و رئیس هماهنگی مراکز مشاوره استان (۳ سال)

روانپزشک معتمد پزشک قانونی (۳ سال)

روانپزشک بیمارستان خصوصی مهر

روانپزشک مرکز بیماریهای روماتیسمی

روانپزشک معتمد کمیسریای عالی سازمان ملل متحد UNHCR

همکاری با مرکز خدمات مشاوره و روان شناسی دکتر نورانی پور

فهرست