برخی خدمات مرکز مشاوره و روان شناسی دکتر نورانی پور به صورت زیر می باشد.

مشاوره تحصیلی

اصلاح مهارت ارتباطی

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره شغلی

مشاوره زناشویی و خانواده

رفع مشکلات خلقی و رفتاری

آموزش و درمان کودکان

مشاوره چیست ؟

مشاوره عبارت است از کمک های تخصصی روان شناسان و مشاوران متخصص به مراجعان در انتخاب ها و تصمیم گیری های مهم و سرنوشت ساز در زندگی، مثل انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل، انتخاب همسر، انتخاب دوست و کمک به حل مشکلات شخصی مانند مشکلات شناختی، عاطفی-رفتاری و کمک به حل مشکلات بین مشکلات بین فردی از قبیل مشکلات ازدواج، زناشویی، خانوادگی، ارتباطی و اجتماعی و همچنین کمک به حل مشکلات تحصیلی، شغلی و سازمانی.

روان شناس و مشاور کیست ؟

روان شناس و مشاور، شخصی است که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی یا مشاوره است و در زمینه نحوه ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره زیر نظر استادان متخصص و مجرب، تجربه لازم را کسب کرده و دارای خصلت های شخصیتی ضروری برای برقراری ارتباط و بهبود زندگی مراجعان است. همچنین پروانه ارائه خدمات روان شناسی یا مشاوره از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرده است.

فهرست