ساعات کار مرکز :

 عصرها: روزهای شنبه تا سه شنبه (با تعیین وقت قبلی)

ساعت تماس با مرکز : ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰ . شنبه تا سه شنبه

نشانی: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار دریا، خیابان سردار دریا (مطهری جنوبی سابق )، کوچه مطهری ۲، پلاک ۸، طبقه دوم

 تلفن: ۸۸۰۷۰۱۹۷

فهرست