رحمت اله نورانی پور متولد ۱۳۲۰ ، دارای مدرک دکترای تخصصی راهنمایی و مشاوره از آمریکا، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دروس مشاوره در دانشگاهها، بنیانگذار مراکز خدمات مشاوره ای دانشگاهها و عضو هیات مدیره انجمن مشاوره ایران بوده و همچنین دارای مقالات متعدد (شاخصهای ارزیابی آموزش عالی ِ مشاوره بزرگسالان ِ مراجعان دچار بحران ِ پیشرفت تحصیلی دانشجویان ِ همدلی در مشاوره ِ مراحل انجام مشاوره با کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات روانی و رفتاری ِ خانواده و اعتیاد ِ نقش مشاوره در تامین امنیت روانی-اجتماعی افراد جامعه ِ تاثیر آموزشهای شناختی رفتاری بر رضایت زناشویی زوجهای دانشجو ِ بررسی علل اعتیاد و روشهای کارآمد مشاوره اعتیاد و …) می باشند.

رحمت الله نورانی پور

متولد ۱۳۲۰ متاهل

دکتری راهنمایی و مشاوره از دانشگاه کلرادو آمریکا

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی از دانشگاه تربیت معلم ۱۳۵۲

کارشناس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران ۱۳۴۹

دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به شماره ۳۱۶

عضو هیات علمی دانشگاه

سوابق شغلی:

تاسیس گروه راهنمایی و مشاوره در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۶

تاسیس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۶۸

تاسیس انجمن مشاوره ایران ۱۳۷۵

مدیر مسئول مجله تازه ها و پژوهشهای مشاوره از ۱۳۷۷ تا کنون

مدیر گروه راهنمایی و مشاوره

رئیس مرکز خدمات مشاوره ای دانشگاه

معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

عضو شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

سرپرست شاخه برنامه ریزی راهنمایی و مشاوره کمیته علوم تربیتی

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت فرهنگ و آموزش عالی

رئیس انجمن مشاوره ایران

دبیر نهمین سمینار انجمن مشاوره ایران با موضوع مشاوره و چالش های نسل جوان

دارای مقالات متعدد (شاخصهای ارزیابی آموزش عالی ِ مشاوره بزرگسالان ِ مراجعان دچار بحران ِ پیشرفت تحصیلی دانشجویان ِ همدلی در مشاوره ِ مراحل انجام مشاوره با کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات روانی و رفتاری ِ خانواده و اعتیاد ِ نقش مشاوره در تامین امنیت روانی-اجتماعی افراد جامعه ِ تاثیر آموزشهای شناختی رفتاری بر رضایت زناشویی زوجهای دانشجو ِ بررسی علل اعتیاد و روشهای کارآمد مشاوره اعتیاد و …)

ترجمه کتاب گروه درمانی معتادان تالیف کارلوس سی دیکلمنتی و همکاران

تالیف گروهی کتاب تشخیص و درمان اختلالات روان شناختی کودک و نوجوان

همکاری در تالیف کتاب روان شناسی دوره متوسطه

همکاری در تهیه طرح کاد دختران

روحشان شاد

فهرست